Management Support

Business consulting of organisatieadvies, wordt gedefinieerd als “advies- en/of implementatie van diensten aan het management van organisaties om de effectiviteit van hun bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren”.

Als ondernemer bent u volop bezig met de dagelijkse praktijk. Soms bent u zelfs zo druk waardoor u niet voldoende toekomt aan het verder ontwikkelen van de bedrijfsstrategie en daarmee aan de groei van uw onderneming.  Een business buddy kan van buitenaf een steuntje in de rug geven en daarmee bijdragen aan uw succes.

Belangrijk bij advies:

•    Kwaliteit, kennis en specialiteit van het management
•    Fase en kwaliteit van het idee of de activiteit
•    Levensfase waarin het bedrijf zich op dit moment bevindt
•    Strategie, de doelstellingen en de middelen die daarvoor nodig zijn

Bedrijfsplan

In een bedrijfsplan beschrijft u wat u gaat doen en hoe u dat gaat doen. Dit is eigenlijk de onderbouwing waarom uw bedrijf een succes zal worden.

Als u een lening nodig heeft, dan wil een investeerder graag weten aan wie ze hun geld geven, waarom en waar het voor nodig is. Een business buddy kan u daarom helpen dit plan op te stellen aan de hand van punten.

* Wat is het doel?
* Welke producten of de diensten biedt u aan?
* Is de doelgroep bekend?
* Wat is de toegevoegde waarde of wat zijn de unieke verkooppunten?
* Omvat het marketingplan de goed doordachte 4 P’s?
* Kent u uw concurrenten of wat verwacht u aan concurrentie en  marktontwikkeling?
* Is het financiële plan gemaakt en is de financierings behoefte bekend?

Wil jij samen werken aan groei van jouw onderneming?

Neem vandaag nog met me op om de mogelijkheden te bespreken!